Bly Screening

Bly er et giftigt tungmetal der ophobes i kroppen og som ved optag kan have indvirkning på adfærd, indlæringsevne og intelligens.

Dansk Center For Miljøscreening gennemgår din ejendom, udtager prøver til analyse og kortlægger bly og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i din ejendom.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med blysanering og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Vi udarbejder arbejdsplan, plan for sikkerhed og sundhed, myndighedsbehandling, affaldsdeklarationer, er tilsynsførende og forestår kvalitetssikring.

Vi har samarbejde med landets førende blysanitører og garanterer derfor en optimal løsning hver gang.

Vi sikrer at blysanering i din ejendom sker sikkert, korrekt og ifølge gældende Dansk lovgivning.

Med DCFM som rådgiver i forbindelse med saneringsopgaver er du garanteret kvalitet hver gang.

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud

Ring 91 522 522